PimpinanUniversitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DR. RIKI SAPUTRA, MA

Rektor UM Sumatera Barat

Dedi Satria, S.Si., M.Eng., Ph.D

Wakil Rektor I UM Sumatera Barat

Puguh Setiawan, SE., M.Si

Wakil Rektor II UM Sumatera Barat

Dr. Ahmad Lahmi, MA

Wakil Rektor III UM Sumatera Barat